Sněmovní tisk 6
Výroční zpráva a Účetní závěrka FNM ČR za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2001

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 7. 2002 jako tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 8. 2002 (usnesení č. 10). Zpravodajem určen Ing. Martin Kocourek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 2. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 6/1 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 119).Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, privatizace, účetní uzávěrka, veřejný majetek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)