Sněmovní tisk 193
Návrh zákona o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 30. 1. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 193/0 dne 5. 2. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 5. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2003 jako tisk 193/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2003 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 108, usnesení č. 391).Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, rozpočtová pravidla, rozpočtový přesun, státní rozpočet, vláda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)