Sněmovní tisk 991
Návrh novely živnostenského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Doležal, Tomáš Kladívko) předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Doležal V. , Kladívko T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 991/0 dne 28. 6. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 2001 jako tisk 991/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1869).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 991/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 443, usnesení č. 2074).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 3. 2002 poslancům jako tisk 991/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 3. 2002 poslancům jako tisk 991/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 886, usnesení č. 2223).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 174/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, obor podnikání, živnostISP (příhlásit)