Sněmovní tisk 774
Novela zákona o ochraně osobních údajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Mlynář, Ivan Langer, Bohuslav Sobotka, Michal Lobkowicz) předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 774/0.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2000. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2000 jako tisk 774/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 1. 2001. Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 75)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1399).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 15. 5. 2001 na 36. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, ochrana údajů, osobní údaje, státní úředník, struktura státní správy, zprostředkování datISP (příhlásit)