Sněmovní tisk 587
Vládní návrh zákona o Správách povodí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 587/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 949).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 587/2, který byl rozeslán 11. 7. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 623, usnesení č. 1156).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 305/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, systém hospodaření, veřejné vlastnictví, vodní tok, vodní zdroje, vyvlastněníISP (příhlásit)