Sněmovní tisk 289
P.Nečase ve věci diskriminace při výkonu povolání

Dokument

Autor: RNDr. Petr Nečas

Úplný název: Interpelace poslance Petra Nečase na ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu ve věci diskriminace při výkonu povolání
Adresát: PhDr. Vladimír Špidla
Podáno dne: 26. 5. 1999
Odesláno adresátovi: 28. 5. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 6. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 1999 jako tisk 289/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 1. 7. 1999 na 15. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, hodnocení pracovníka, pracovní právoISP (příhlásit)