Sněmovní tisk 237
P.Nečase ve věci rušení chirurgického sanatoria AREA MEDICA

Dokument

Autor: RNDr. Petr Nečas

Úplný název: Interpelace poslance Petra Nečase na ministra zdravotnictví Ivana Davida ve věci rušení chirurgického sanatoria AREA MEDICA ve Valašském Meziříčí
Adresát: MUDr. Ivan David, CSc.
Podáno dne: 3. 3. 1999
Odesláno adresátovi: 4. 3. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12. 5. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 6. 1999 jako tisk 237/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 1. 7. 1999 na 15. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízeníISP (příhlásit)