Sněmovní tisk 217
Návrh novely zákona o politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Cyril Svoboda, Václav Krása, Pavel Němec) předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 4. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 1999 jako tisk 217/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 355).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Projednávání zákona v podrobné rozpravě bylo 11. 11. 1999 na 17. schůzi přerušeno (usnesení č. 600).


2. Čtení Projednávání zákona v podrobné rozpravě bylo 5. 4. 2000 na 24. schůzi přerušeno (usnesení č. 913).
Návrh zákona 25. 5. 2000 na 25. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, politické strany, sponzorstvíISP (příhlásit)