Sněmovní tisk 1242
Návrh z. o st. záruce na úvěru pro Mez. multimediální park

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Kučera st., Eva Dundáčková, Ladislav Korbel, Alena Svobodová, Ladislav Šustr) předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kučera st. Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 1242/0.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 1242/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Ivan Pilip a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: financováníISP (příhlásit)