Sněmovní tisk 1035
Smlouva o účasti ČR v Evropské agentuře pro ŽP

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1035/0 dne 6. 9. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. čteníMezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 1723).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 27. 9. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 24. 10. 2001.

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 9. 2001 jako senátní tisk 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 10. 2001 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 108/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 31. 10. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 2. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 14/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská agentura pro životní prostředí, ochrana životního prostředí, sladění norem, sledování životního prostředíISP (příhlásit)