Sněmovní tisk 996
Senátní návrh o referendu o vstupu ČR do EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 29. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Stodůlka J., Skalický J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 996/0 dne 3. 7. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 996/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1831).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 996/3, který byl rozeslán 1. 2. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno (usnesení č. 2050).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímISP (příhlásit)