Sněmovní tisk 988
Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2000

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 6. 2001 jako tisk 988/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 7. 2001 (usnesení č. 433). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1802).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)