Sněmovní tisk 930
Návrh zák. stát. dluhopis. prog. na úhradu ztráty PF ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Tlustý, Jan Grůza, Jaroslav Pešán) předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a dalších.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 7. 5. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 930/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Návrh zákona 6. 6. 2001 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva, Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: družstvo, pohledávka, veřejné půjčkyISP (příhlásit)