Sněmovní tisk 912
Vládní návrh zákona o ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 30. 4. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Drda a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1615).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/3, který byl rozeslán 4. 12. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 265, usnesení č. 1932).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/4, který byl rozeslán 14. 12. 2001 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 580, usnesení č. 1990).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 1. 2002.
  Návrh zákona 1. 2. 2002 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2002 poslancům jako tisk 912/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2002 poslancům jako tisk 912/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 535, usnesení č. 2090).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 2. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 3. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 3. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 86/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, ekonomické nástroje životního prostředí, ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, sledování životního prostředí, znečišťující příměsi v atmosféřeISP (příhlásit)