Sněmovní tisk 831
Návrh zákona o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

RNDr. Vilém Holáň předložil sněmovně návrh zákona 1. 2. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 831/0 dne 5. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2001 jako tisk 831/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 3. 2001 (usnesení č. 383). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1518).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 831/3, který byl rozeslán 27. 6. 2001 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 306, usnesení č. 1697).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 9. 2001.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 316/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nucená správa, pojistné právo, pojišťovna, výkon rozhodnutíISP (příhlásit)