Sněmovní tisk 779
Interpelace A.Páralové ve věci nař.vl.,jimiž se provádí ZP

Dokument

Autor: Ing. Alena Páralová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Aleny Páralové na ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu ve věci nařízení vlády, jimiž se provádí zákoník práce
Adresát: PhDr. Vladimír Špidla
Podáno dne: 27. 10. 2000
Odesláno adresátovi: 31. 10. 2000
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24. 11. 2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2000 jako tisk 779/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 12. 2000 na 29. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: pracovní podmínky, pracovní právo, zákoník práceISP (příhlásit)