Sněmovní tisk 705
Vládní návrh zákona o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 3. 2001.
  Návrh zákona 2. 4. 2001 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 4. 2001 poslancům jako tisk 705/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 4. 2001 poslancům jako tisk 705/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 39, usnesení č. 1564).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 5. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2001.

Zákon vyhlášen 14. 6. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 185/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, místní orgány státní správy, nakládání s odpadem, obec, odpad, odpad z domácností, vyhláškaISP (příhlásit)