Sněmovní tisk 634
Novela zákona o územních finančních orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Milan Zuna) předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Krása V., Zuna M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 24. 5. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2000. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2000 jako tisk 634/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2000 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1224).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 634/3, který byl rozeslán 30. 11. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 358, usnesení č. 1326).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 1. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2001.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 58/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Orgány finanční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, místní orgány státní správyISP (příhlásit)