Sněmovní tisk 586
Vládní návrh zákona o barvení paliv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 586/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 942).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 586/2, který byl rozeslán 29. 6. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 304, usnesení č. 1130).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 304/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Paliva a maziva

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, mazivo, osvědčení o původu, palivo, řízení jakosti průmyslových výrobků, společná obchodní politika, společný celní sazebník, značkaISP (příhlásit)