Sněmovní tisk 511
Novela zák. o podmínkách převodu zem. a les. pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D předložil sněmovně návrh zákona 25. 1. 2000Miroslav Máče.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 511/0 dne 26. 1. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2000. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2000 jako tisk 511/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2000 (usnesení č. 240). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 917).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Výstavba, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu vlastnictví, převod vlastnictví, systém vlastnictví půdy, vlastnictví lesů, zemědělská nemovitostISP (příhlásit)