Sněmovní tisk 509
Návrh úst. zákona o referendu reformy veřejné správy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Payne Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 25. 1. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 1. 2000. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2000 jako tisk 509/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: referendum, veřejná správa, voličské právoISP (příhlásit)