Sněmovní tisk 408
Návrh rozpočtu Úřadu nad družst. záložnami na rok 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2000 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen na rok 2000

Autor: ÚDDZ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 11. 1999 jako tisk 408/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 11. 1999 (usnesení č. 192). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Korbel.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 687).Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, návrh rozpočtu, nucená správa, správní kontrola, správní výdajeISP (příhlásit)