Sněmovní tisk 362
Změna použití prostředků na zemědělské programy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Změna použití prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 9. 1999 jako tisk 362/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 582).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: chov drůbeže, národní zemědělská politika, podpora zemědělství, výkrmISP (příhlásit)