Sněmovní tisk 285
A.Páralové ve věci soudního řízení - obž. A. Grebeníček

Dokument

Autor: Ing. Alena Páralová

Úplný název: Interpelace poslankyně Aleny Páralové a dalších na ministra spravedlnosti Otakara Motejla ve věci průtahů soudního řízení v trestní věci obžalovaného Aloise Grebeníčka a spol.
Adresát: JUDr. Otakar Motejl
Podáno dne: 18. 3. 1999
Odesláno adresátovi: 22. 3. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 6. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 1999 jako tisk 285/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 1. 7. 1999 na 15. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: soudní vyšetřování, trestní řízení, trestní stíháníISP (příhlásit)