Sněmovní tisk 280
Návrh novely zákona o majetku v družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Tlustý, Pavel Pešek) předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Tlustý Vlastimil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 280/0 dne 25. 6. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 27. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 1999 jako tisk 280/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Palas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 26)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 652).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 22. 2. 2000 na 22. schůzi zamítnut (hlasování č. 38, usnesení č. 792).Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, vlastnický podíl, zemědělské družstvoISP (příhlásit)