Sněmovní tisk 251
Návrh na vydání zák. o poskytnutí jednorázové peněžní částky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Turek Radim a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 11. 6. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 1999 jako tisk 251/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 1999 (usnesení č. 158). Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 498).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/3, který byl rozeslán 3. 12. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 298, usnesení č. 667).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 37, usnesení č. 791).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 2. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 39/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odškodnění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, odškodnění, válečný veteránISP (příhlásit)