Sněmovní tisk 220
Návrh novely zákona o chemických látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 4. 5. 1999Ladislav Skopal.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 6. 5. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 6. 1999 jako tisk 220/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 29. 6. 1999.Hesla věcného rejstříku: Chemie

Deskriptory EUROVOCu: chemické znečišťování, chemický výrobek, nebezpečná látka, průmyslová hnojivaISP (příhlásit)