Sněmovní tisk 175
Z.Švrčka ve věci platnosti pověření řízením OÚ Bruntál

Dokument

Autor: Ing. Zdeněk Švrček

Úplný název: Interpelace poslance Zdeňka Švrčka na ministra vnitra Václava Grulicha ve věci platnosti pověření řízením Okresního úřadu v Bruntále a platnosti úkonů provedených zastupující osobou
Adresát: PhDr. Václav Grulich
Podáno dne: 10. 3. 1999
Odesláno adresátovi: 15. 3. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 30. 3. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 4. 1999 jako tisk 175/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 5. 1999 na 13. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, místní orgány státní správy, propuštění, vedoucí pracovník, zákonnostISP (příhlásit)