Sněmovní tisk 1285
Návrh zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Břetislav Petr, Josef Hojdar, Tomáš Teplík) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2002.
Zástupce navrhovatele: Petr Břetislav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1285/0 dne 21. 3. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2002 jako tisk 1285/1 (připomínky).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, skloISP (příhlásit)