Sněmovní tisk 1187
Mez. úml. org. práce o soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, Mezinárodní organizace práce, rovné zacházení, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)