Sněmovní tisk 1185
Návrh novely trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vilém Holáň, Josef Janeček, Václav Krása) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Holáň Vilém a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1185/0 dne 5. 12. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2002 jako tisk 1185/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2002 (usnesení č. 501). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2067).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1185/2 (doporučuje zamítnout).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1185/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 25. 4. 2002 na 49. schůzi zamítnut (hlasování č. 68, usnesení č. 2242).Hesla věcného rejstříku: Rodina, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: dítě, fyzické násilí, mučení, ochrana dítěte, trestný činISP (příhlásit)