Sněmovní tisk 1172
Návrh zákona o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milada Emmerová, Zdeněk Škromach, Josef Janeček, Jarmila Boháčková, Jiří Hofman) předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Emmerová Milada a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1172/0 dne 19. 11. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 12. 2001 jako tisk 1172/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 12. 2001 (usnesení č. 492). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2048).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 23. 4. 2002 na 49. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojištění zákonné odpovědnosti, rozpočtová pravidla, soukromé lékařství, státní zdravotní služba, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)