Sněmovní tisk 1095
Vl. zák. o poskyt. st. záruky za škody způs. vál. nebo teror

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 4. 10. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 36, usnesení č. 1738).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 119, dokument 119/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 10. 2001 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 119/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 11. 2001.

Zákon vyhlášen 20. 11. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 409/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Finance, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: dopravní pojištění, letecká doprava, pojistná smlouva, pojistné riziko, terorismus, vzdušná bezpečnostISP (příhlásit)