Sněmovní tisk 99
Návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Mandík Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 2. 12. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 12. 1996. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 1996 jako tisk 99/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 1997. Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 224).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 99/3, který byl rozeslán 15. 5. 1997 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 362).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/48, dokument 1997/48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MVDr.  Pavel Heřman) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr.  Jiří Pavlov).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/12, které bylo rozdáno jako tisk 1997/48/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/17, které bylo rozdáno jako tisk 1997/48/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/92).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 1997.
  Prezident zákon nepodepsal a 30. 6. 1997 vrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 9. 1997.

Zákon vyhlášen 30. 9. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 243/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Myslivost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, zdraví zvířatISP (příhlásit)