Sněmovní tisk 98
Návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 27. 11. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 11. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 191).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7., 15. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 98/3, který byl rozeslán 26. 2. 1997 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 228).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/17, dokument 1997/17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/5, které bylo rozdáno jako tisk 1997/17/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/8, které bylo rozdáno jako tisk 1997/17/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 1997/31).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 3. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 3. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 48/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)