Sněmovní tisk 63
Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 24. 9. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 9. 1996. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 1996 jako tisk 63/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna



Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu



ISP (příhlásit)