Sněmovní tisk 421
Návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 1998.
Zástupce navrhovatele: Bartošková Drahoslava a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 421/0 dne 12. 3. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 3. 1998. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 1998 jako tisk 421/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, organizace voleb, parlamentní volby, volební právoISP (příhlásit)