Sněmovní tisk 408
Návrh na vydání zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Hulinský, Tomáš Kladívko, Pavel Severa, Vojtěch Filip, Karel Vymětal, Jan Vik, Jan Vidím, Jan Žižka, Jaroslav Bašta) předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 1998.
Zástupce navrhovatele: Hulinský Petr, Kladívko T. ....

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 16. 2. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 1998. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 1998 jako tisk 408/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, vězeň, vězeňské právo, vězeňský režim, výkon trestuISP (příhlásit)