Sněmovní tisk 396
Novela živnostenského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. předložil sněmovně návrh zákona 30. 1. 1998Petr Hulinský.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 5. 2. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 2. 1998. Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 3. 1998 jako tisk 396/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 3. 1998. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Sport, Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, sport, tělesná výchova, živnostISP (příhlásit)