Sněmovní tisk 369
Návrh z. o Státním fondu pro ochranu před živelními pohrom.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA předložil sněmovně návrh zákona 13. 1. 1998; k návrhu se připojili další poslanci..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 14. 1. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 2. 1998 jako tisk 369/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: financování, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, státní podporaISP (příhlásit)