Sněmovní tisk 352
Novela branného zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 4. 12. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1997 jako tisk 352/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, základní vojenská službaISP (příhlásit)