Sněmovní tisk 351
Návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období PSP ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav a Zeman Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 3. 12. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1997 jako tisk 351/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1998 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 1998 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 1998 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/3, který byl rozeslán 25. 2. 1998 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 665).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/21, dokument 1998/21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  Karel Vachta), Mandátový a imunitní výbor (JUDr. Ing.  Jaroslav Musial), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Václav Benda), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/13, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/22, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/2 (schvaluje).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/5, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/3 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/24, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/6 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/8, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/7 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/21, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/5 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/2, které bylo rozdáno jako tisk 1998/21/4 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/38).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 1998.

Zákon vyhlášen 1. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 27 pod číslem 69/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament, Ústava České republiky, ústavní zákony

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, odstoupení vlády, parlamentní volby, poslanecký mandát, předčasné volbyISP (příhlásit)