Sněmovní tisk 305
Návrh novely zákona o cenách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Exner, Jaroslav Gongol, Svatomír Recman, Petr Šimůnek) předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Exner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 22. 10. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 1997 jako tisk 305/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 12. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 3. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, cenová regulace, pronájem, pronájem nemovitosti, úprava nájmůISP (příhlásit)