Sněmovní tisk 302
Návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Anna Röschová, Karel Sehoř, Jaroslav Plachý, Zdeněk Švrček, Vavřinec Fójcik, Jaroslav Pešán) předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Röschová Anna a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 17. 10. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 11. 1997 jako tisk 302/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 582).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 302/4, který byl rozeslán 18. 5. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 823).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/80, dokument 1998/80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing.  Milan Kondr), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (PaedDr.  František Vízek), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/34, které bylo rozdáno jako tisk 1998/80/2 (zamítá).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/66, které bylo rozdáno jako tisk 1998/80/3 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/61, které bylo rozdáno jako tisk 1998/80/1 (zamítá).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/53, které bylo rozdáno jako tisk 1998/80/4 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 1998/106).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: akciový kapitál, hazardní hry, herna, hra, pokuta, správní kontrola, zahraniční kapitálISP (příhlásit)