Sněmovní tisk 294
Návrh na vydání zákona o nájmu bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Jan Bláha předložil sněmovně návrh zákona 9. 10. 1997; k návrhu se připojili další poslanci..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 294/0 dne 20. 10. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 11. 1997 jako tisk 294/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, bytové právo, pronájem, pronájem nemovitostiISP (příhlásit)