Sněmovní tisk 268
Návrh novely občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Petr Šimůnek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka, Šimůnek Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 268/0 dne 19. 8. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 8. 1997. Vláda zaslala stanovisko 19. 9. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 9. 1997 jako tisk 268/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 9. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 528).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 15. 4. 1998 na 23. schůzi zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: dluh, soudní příkaz, soudní řízení, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)