Sněmovní tisk 267
Návrh novely zákona o soudních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Petr Šimůnek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka, Šimůnek Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 19. 8. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 8. 1997. Vláda zaslala stanovisko 19. 9. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 9. 1997 jako tisk 267/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: ceník, náklady řízení, nevyřízené soudní spory, soudní řízeníISP (příhlásit)