Sněmovní tisk 251
Návrh na vydání zákona, kterým se mění Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Marvanová Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 23. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 1997 jako tisk 251/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 637).Hesla věcného rejstříku: Poslanci

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, trestný čin, ústavaISP (příhlásit)