Sněmovní tisk 202
Návrh zákona na změnu a doplnění zákona ČNR č. 202/90 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Frankl, Jana Marcová - Petrová, Jan Vidím, Zdeňka Horníková, Jaroslav Zvěřina, Anton Zima, Petr Pleva, Zdeněk Zajíček, Michal Lobkowicz, Pavel Pešek) předložila sněmovně návrh zákona 16. 5. 1997.
Zástupce navrhovatele: Frankl Michal a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 19. 5. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 6. 1997 jako tisk 202/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, právní předpisy místní správyISP (příhlásit)