Sněmovní tisk 194
Návrh ústavního zákona o vytvoř. vyšších územ. sam. celků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kulka Dušan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 194/0 dne 6. 5. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 5. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 6. 1997 jako tisk 194/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, region, ústava, územní samosprávaISP (příhlásit)